Význam ekologického prístupu dopravnej spoločnosti Transgem

Zachovanie životného prostredia je naším kľúčovým záujmom. Zaviazali sme sa k trvalému používaniu energetických a technologických zdrojov. Zameriavame sa predovšetkým na:

 

vhodné prepravy

vozidlá vybavené najmodernejšími technológiami (zníženie emisií CO2 – vozidlá EURO 5 alebo 6)

školenie našich vodičov v oblasti techniky ekonomickej jazdy

čistenie odpadových vôd

recykláciu odpadov

optimalizáciu organizácie prepráv, aby nedochádzalo k jazdám na prázdno

dodržiavaniu maximálneho stupňa zaťaženia vozidiel.

Pošlite nám svoju otázku