Pracujte pre Transgem

Vodič MKD – skupina CE

Požiadavky:

Riadenie plachtového návesu

Destinácie: predovšetkým Francúzsko, Nemecko a Benelux

Práca na plný úväzok

 

Podmienky:

Vodičský preukaz skupiny CE
Platná lekárska prehliadka
Platná digitálna tachog rafová karta vodiča
Absolvované povinné školenia vodičov
 

Znalosti:

Znalosť práce s palubným počítačom
Schopnosť používať GPS
Dodržiavať pravidlá cestnej premávky a európske predpisy v doprave
Davať pozor na svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných
Rešpektovať pokyny zákazníkov
Dodržiavať termíny
 

Vlastnosti:

Skúsenosti (výhodou), dochvíľnosť, slušnosť a vynachádzavosť
Chuť pracovať v oblasti dopravy a logistiky